Trước năm 2007, tên miền .vn được cung cấp chủ yếu bởi VNNIC (VNNIC). Từ đầu năm 2007, VNNIC đã chuyển giao việc đăng ký tên miền.VN cho một số nhà cung cấp dịch vụ khác để tập trung vào công tác quản lý. Từ ngày 30 tháng 9 năm 2007 trở đi các tên miền .VN sẽ được duy trì qua các nhà cung cấp này. Danh sách các nhà đăng ký được đăng trên trang chủ của VNNIC.

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

Phí khởi tạo Phí duy trì Transfer về Aptech Thao tác

.vn

350.000VNĐ 480.000VNĐ 445.000VNĐ Đăng ký Transfer

.com.vn

350.000VNĐ 350.000VNĐ 325.000VNĐ Đăng ký Transfer

.net.vn

350.000VNĐ 350.000VNĐ 325.000VNĐ Đăng ký Transfer

.biz.vn

350.000VNĐ 350.000VNĐ 325.000VNĐ Đăng ký Transfer

.info.vn

200.000VNĐ 250.000VNĐ 325.000VNĐ Đăng ký Transfer

.edu.vn

200.000VNĐ 250.000VNĐ 185.000VNĐ Đăng ký Transfer

.pro.vn

200.000VNĐ 250.000VNĐ 185.000VNĐ Đăng ký Transfer

.ac.vn

200.000VNĐ 250.000VNĐ 185.000VNĐ Đăng ký Transfer

.health.vn

200.000VNĐ 250.000VNĐ 185.000VNĐ Đăng ký Transfer

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên miền quốc gia dài 2 ký tự, và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia. Việc tạo ra và ủy quyền cho các tên miền quốc gia được thực hiện bởi Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), với một số ngoại lệ nhất định được ghi ở dưới tương ứng với mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 được duy trì bởi Liên Hiệp Quốc.

Tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế

Phí khởi tạo Phí duy trì Transfer về Aptech Thao tác

.com

350.000VNĐ 255.000VNĐ Đăng ký Transfer

.net

350.000VNĐ 285.000VNĐ Đăng ký Transfer

.info

459.000VNĐ 404.000VNĐ Đăng ký Transfer

.top

320.000VNĐ 250.000VNĐ Đăng ký Transfer

.shop

860.000VNĐ 690.000VNĐ Đăng ký Transfer

.org

349.000VNĐ 307.000VNĐ Đăng ký Transfer

.us

270.000VNĐ 270.000VNĐ 219.000VNĐ Đăng ký Transfer

.biz

400.000VNĐ 400.000VNĐ 352.000VNĐ Đăng ký Transfer

.asia

350.000VNĐ 350.000VNĐ 280.000VNĐ Đăng ký Transfer

.me

640.000VNĐ 640.000VNĐ 563.000VNĐ Đăng ký Transfer

.tel

384.000VNĐ 384.000VNĐ 310.000VNĐ Đăng ký Transfer

.name

506.000VNĐ 506.000VNĐ 445.000VNĐ Đăng ký Transfer

.mobi

475.000VNĐ 475.000VNĐ 380.000VNĐ Đăng ký Transfer

.in/.co.in

735.000VNĐ 735.000VNĐ 588.000VNĐ Đăng ký Transfer

.pro

446.000VNĐ 446.000VNĐ 392.000VNĐ Đăng ký Transfer
Để lại lời nhắn cho chúng tôi