Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, smass.vn, vnn.vn … Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ gọi là địa chỉ IP. Nếu bạn muốn xây dựng một web site trên internet thì đăng ký tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi