Hỗ trợ phòng kỹ thuật

Để đươc hỗ trợ kỹ thuật, quý khách gửi thông tin bằng mail đăng ký của quý khách với Aptech. Xin cám ơn!

Số điện thoại: (024) 62750513 - Giờ hành chính
Giờ làm việc: 24/7

Hỗ trợ phòng Marketing Online

Mọi hỗ trợ về dịch vụ Aptech giúp quý khách hàng xin liên hệ theo các thông tin dưới đây. Xin cám ơn!

Số điện thoại: (024)-62750514 hoặc (024)-62750518
Giờ làm việc: 24/7 - trừ ngày lễ quốc gia

Phản hồi về dịch vụ

Mọi thắc mắc về dịch vụ,thái độ chăm sóc của cán bộ nhân viên Aptech đối với quý khách hàng xin liên hệ theo các thông tin dưới đây. Xin cám ơn!

Số điện thoại: (024)-62750511 - Giờ hành chính
Giờ làm việc: 24/7 - trừ ngày lễ quốc gia

Thanh toán

Mọi thắc mắc về hình thức thanh toán với Aptech xin liên hệ theo các thông tin dưới đây. Xin cám ơn!

Số điện thoại: (024)-62750515
Giờ làm việc: Giờ hành chính
Để lại lời nhắn cho chúng tôi