Windows hosting à một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mền chia hosting như Hosting Controller, Plesk. Các ứng dụng hỗ trở trên máy chủ Windows:

  • ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
  • PHP & MySQL for Windows Server
  • MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
  • ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
  • POP3/SMTP/Webmail
  • FTP, HTTP File Manager
  • Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
  • CGI Scripting In Perl & C

Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi