• Các quy định về đăng ký tên miền
    1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền tại Aptech: a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký – Số điện thoại. – Email liên hệ. b. Số điện thoại, số fax liên hệ ...
  • Quy trình đăng ký
    Trước khi đăng ký tên miền, Quý Khách tự chọn hoặc tham khảo tư vấn viên của Aptech để có một tên miền phù hợp. Để đăng ký một tên miền, Quý Khách thực hiện các bước sau: Bước 1: Kiểm tra xem tên ...
Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi