Đối với những ô có ký tự * màu đỏ là bắt buộc phải nhập vào

Với tab "Kinh nghiệm làm việc" click vào THÊM KINH NGHIỆM để thêm các kinh nghiệm và click vào XÓA khi muốn xóa kinh nghiệm

Với tab "Học vấn" click vào THÊM HỌC VẤN để thêm các học vấn và click vào XÓA khi muốn xóa học vấn

Sau khi hoàn thành nhập mã bảo vệ và click GỬI HỒ SƠ

Lập Trình viên PHP

Thông tin cơ bản

Năng lực

Sở thích

Thông tin khác

Để lại lời nhắn cho chúng tôi