Bạn có toàn quyền cài đặt các software cần thiết lên máy chủ của mình. Trong trường hợp lỗi phần mềm, bạn có thể yêu cầu Aptech cài đặt lại máy chủ. Chi phí cho mỗi lần cài đặt lại là 180.000đ cho VPS và 850.000đ cho Dedicated server.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi