Khi Quý khách có tên miền do Aptech cung cấp thì tên miền đó sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Quý khách, sẽ không có tên miền thứ 2 như thế xuất hiện trên thế giới. Quý khách có thể sử dụng tên miền này đến khi nào Quý khách muốn và có thể vì một lý do nào đó Quý khách muốn chuyển (transfer) hoặc có thể rao bán tên miền thay vì hủy tên miền với cơ quan quản lý.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi