Để khẳng định tên thương hiệu doanh nghiệp của Quý khách trên Internet cũng như để khẳng định vị trí trên thương trường thì Quý khách cần phải chọn cho doanh nghiệp của mình một tên miền và đăng ký sử dụng tên miền này. Quý khách cũng nên lưu ý rằng tên miền đã đăng ký thì không thể sửa được, do vậy Quý khách hãy cân nhắc kỹ trước khí chọn tên miền để đăng ký.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi