Sau khi bạn duyệt phương án logo và thanh toán các khoản phí dịch vụ, bạn có toàn quyền sở hữu mẫu thiết kế logo này. Bạn có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với logo đó.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi