Logo là yếu tố cơ bản nhất trong hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó được thể hiện trên hầu hết các tài liệu ấn phẩm, vật phẩm quảng cáo, các chương trình truyền thông ... Do vậy mẫu logo này cần phải được thể hiện nhất quán ở mọi nơi, mọi lúc. Cuốn cẩm nang logo (Logo guidelines) chúng tôi biên soạn chính là để giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình ứng dụng logo đó. Bạn hãy in ra cuốn cẩm nang này và phát cho nhân viên phòng marketing, bộ phận thương hiệu, các đối tác sản xuất, nhà thầu thi công - in ấn ... để đảm bảo mọi người đều tuân thủ đúng các chuẩn mực thể hiện của logo.


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi